Kategorie

Polityka prywatności


POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym i aplikacjach Znajdź Swój Lek 24  

Spis treści:

 • Podstawowe cele przyjętej przez polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym i aplikacjach.
 • Gromadzone informacje o użytkownikach i sposób ich wykorzystywania.
 • Wykorzystywanie informacji pochodzących z bezpłatnego newslettera, formularzy kontaktowych, porad on-line, pobranych e-booków i badań ankietowych.
 • Co to jest plik cookie?
 • Cel wykorzystywania plików cookies.
 • Stosowane zabezpieczenia.
 • Zmiany w polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies.
 • Kontakt z nami.

 

Podstawowe cele przyjętej przez Znajdź Swój Lek 24  polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym i aplikacjach Znajdź Swój Lek 24.

 

 1. Niniejsza Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies serwisu internetowego i aplikacji została stworzona i przyjęta przez ALMUMED Marek Raczkowski, NIP 5423102029, REGON 366005583, zwany dalej właścicielem portalu ze względu na nasz szacunek do ochrony prywatności Użytkowników odwiedzających oraz w celu udzielenia Użytkownikom niezbędnych informacji dotyczących wykorzystywania przez nas plików cookies, wymaganych przez przepisy Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2016.1489 ze zm).
 2. Zależy nam na zapewnieniu Użytkownikom ochrony prywatności na jak najwyższym poziomie, co opieramy przede wszystkim na przepisach Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 ze zm.), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j.) oraz Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2016.1489 ze zm.).
 3. Informujemy, że wynajmujemy miejsca na zamieszczanie reklam różnym sieciom reklamowym, portalom, stronom internetowym. Nie mamy wpływu na przyjętą przez nich politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies, wobec czego zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności i wykorzystywania plików cookies przyjętych przez te podmioty.

 

Gromadzone informacje o użytkownikach i sposób ich wykorzystywania.

 1. Ograniczamy zbieranie i wykorzystywanie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na wysokim poziomie, stosownie do art. 18 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 ze zm.). W szczególności zbierając dane osobowe wyróżniamy te spośród nich, których podanie jest rzeczywiście niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną. Podanie innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne do realizacji usługi drogą elektroniczną) nie jest obligatoryjne, leży w sferze uznania osoby, której dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez zależy od wyrażenia przez nią zgody.
 2. Podkreślamy, że tylko w ściśle określonych przypadkach, tj. przy zakładaniu  konta  by umożliwić ocenę preparatów , subskrybowaniu bezpłatnych newsletterów, badaniach ankietowych czy poradach on-line zbieramy bardziej szczegółowe informacje o użytkownikach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub inne dane osobowe.
 3. Zapewniamy, że wszelkie dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim, chyba że Użytkownicy uprzednio wyrażą zgodę na takie działanie lub będzie ono wynikać z przepisów prawnych.

 

Wykorzystywanie informacji pochodzących z bezpłatnego newslettera, formularzy kontaktowych, porad on-line, pobranych e-booków i badań ankietowych.

 

 1. Zaprenumerowanie elektronicznego i bezpłatnego newsletterawydawanego przez wymaga podania w odpowiednim formularzu adresu e-mail. Pole te jest obowiązkowe. Uzyskane w podany wyżej sposób dane są dodawane do listy e-mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać czytelnikowi zamówiony przez niego newsletter. W każdym czasie Użytkownicy, którzy zamówili newsletter mają możliwość zrezygnowania z jego otrzymywania.
 2. Skorzystanie z formularza kontaktowego w serwisie wymaga podania w odpowiednim formularzu imienia, nazwiska oraz adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane wykorzystywane będą jedynie w celu udzielenia informacji zwrotnej wysyłającemu wiadomość poprzez formularz.
 3. Skorzystanie z porady on-line oferowanej przez wymaga podania w odpowiednim formularzu imienia, nazwiska oraz adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane wykorzystywane będą jedynie w celu udzielenia informacji zwrotnej wysyłającemu wiadomość poprzez formularz.
 4. Pobranie e-booków oferowanych przez wymaga podania loginu, e-maila i hasła. Pola te są obowiązkowe. Ponadto nieobowiązkowo podać można płeć i datę urodzenia Użytkownika. Uzyskane w ten sposób dane służyć będą kontaktowi z Użytkownikiem, wysłaniu e-maila, wpisaniu do listy mailingowej oraz celom statystycznym prowadzonym w celu udoskonalania serwisu.
 5. Wypełniając badania ankietowe nie ma konieczności podawania danych osobowych (założeniem twórcy serwisu jest całkowita anonimowość w tej kwestii).

Wszelkie zebrane dane służą przede wszystkim lepszemu dostosowaniu treści serwisu i newslettera do potrzeb Użytkowników serwisu. Ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 ze zm.), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j.) oraz Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2016.1489 ze zm.).

 

Co to jest plik cookie?

Termin „plik cookie” wywodzi się z Dyrektywy 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej, co znalazło odzwierciedlenie w art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2016.1489 ze zm.).

Cookies to drobne pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.

 

Cel wykorzystywania plików cookies.

Pliki cookies wykorzystywane przez Znajdź Swój Lek 24  służą m.in:

 • utrzymaniu sesji użytkownika;
 • zapisaniu stanu sesji użytkownika;
 • umożliwieniu autoryzacji z wykorzystaniem logowania;
 • przywrócenie sesji użytkownika;
 • zapamiętanie ostatnio wybranej kategorii w produkcie;
 • sprawdzeniu czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo;
 • umożliwieniu automatycznego zalogowania do produktu (opcja "zapamiętaj mnie");
 • wyświetleniu ostatnio wybranego parametru sortowania;
 • monitorowaniu ruchu na portalu ;
 • zbieraniu anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszego Serwisu i umożliwiają nam stały rozwój i doskonalenie;
 • ustalaniu liczby anonimowych użytkowników naszego serwisu;
 • kontrolowaniu jak często pokazywana jest Użytkownikom wybrana treść, co pozwala na określenie zainteresowań czytelników;
 • integracji z portalem społecznościowym.

 

Przypominamy, iż istnieje możliwość wyłączenia plików cookies, o czym szczegółowo piszemy tutaj.

 

 

Stosowane zabezpieczenia

Zobowiązujemy się i czynimy wszystko co w naszej mocy, by chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

Serwis umożliwia rezygnację z otrzymywania newslettera oraz usunięcie konta założonego w serwisie. Zapewniamy opcję usunięcia informacji o sobie z naszej bazy danych i na życzenie Użytkownika wstrzymujemy wysyłanie  informacji wysyłanych za pomocą listów elektronicznych. Można tego dokonać, postępując według instrukcji dołączonej do treści nadsyłanych przez nas wiadomości.

 

Zmiany w polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies.

Wszelkie zmiany polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies, które mogą wystąpić w trakcie funkcjonowania serwisu, podyktowane będą rozwojem technologicznym bądź zmianami w prawie. Zmiany, o których mowa uaktualniane będą na bieżąco.

 

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań, zastrzeżeń, czy uwag dotyczących stosowanej przez nas polityki w zakresie ochrony prywatności w ramach serwisu, , prosimy o wysłanie ich pod adres:  info@znajdzswojlek24.pl

 

Porada on-line

Nasi farmaceuci odpowiedzą Ci w ciągu 24 h. Proszę zostawić wiadomość.